Home  |   Over ons  |   Nieuws  |   Contact   

Negotica diensten

Systeem integratie
Visualisatie oplossingen
Software ontwikkeling

Hardware oplossingen
Advies & ondersteuning

 

Blij en gezond met welzijnsdetectie | een veilig gevoel

Welzijn is niet vanzelfsprekend in de hedendaagse zorgwereld. Als je het wilt behouden, dan moet je innoveren. Met input van zowel de zorgvrager als de verzorger heeft Negotica een domoticasysteem voor welzijnsdetectie ontwikkeld waardoor medewerkers van zorginstellingen effectiever kunnen werken en cliënten de zorg blijven ontvangen die ze verdienen.

Het systeem combineert verschillende functies in een zorgsituatie zoals dwaaldetectie, toegangscontrole, pager systeem en ontruimingsmeldingen in één gebruiksvriendelijke oplossing. 

  • Koppeling met draadloze systemen ten behoeve van detectering en aansturing
  • Zorgmeldingen via een centraal meldpunt op zorgtoestellen
  • Teksten bij de meldingen zijn eenvoudig aan te passen via een webpagina
  • Instellingen van meldingen zijn door medewerkers aanpasbaar via een webpagina
  • Dag- en nachtstanden kunnen worden ingesteld via de zorgtoestellen
  • Deuren en/of hekken openen of afstand is mogellijk via de zorgtoestellen
  • Meldingen van zowel deurbellen als deuren komen binnen op zorgtoestellen
  • Medewerkers kunnen camerabeelden bekijken via de applicatie op de zorgtoestellen
  • Storings- en alarmmeldingen van de brandmeldcentrale worden tevens doorgegeven op zorgtoestellen
  • Verschillende automatische functies en aansturingsmogelijkheden (lichten, gordijen etc.)

Door de combinatie van oplossingen kunnen medewerkers van zorginstellingen handiger werken doordat ze altijd en overal toegang hebben tot actuele informatie. Tevens wordt men gealarmeerd bij gebeurtenissen die voor hen van belang zijn. Vanaf het begin wordt duidelijk dat Negotica innoveert op basis van de effecten van technologie zoals gebruiksgemak, efficientie, (een gevoel van) veiligheid, vrijheid (teruggeven) en zelfontplooiing. Dat is toch wat iedereen wil. Dus hebben wij het zo gemaakt.

Veilig en onbezorgd wonen, zowel in de zorginstelling als thuis

Dit flexibel in te richten zorgconcept wordt al door verschillende zorginstellingen in het hele land gebruikt. Het is met name effectief bij kleinschalige woonvormen voor dementerende ouderen. Door een combinatie van bewegingsmelders, noodknoppen, dwaaldetectie en sensoren voor op deuren, krijgen medewerkers van zorginstellingen altijd en overal zicht op de bewoners als dit nodig is. Alle informatie komt binnen op een smart phone. Het idee is dat alle oude toestellen, melders en pagers die mensen met zich meedragen verleden tijd is. Naast dit geïntegreerde informatie aanbod op één device, kun je er ook nog steeds mee naar buiten bellen. Het systeem is daarbij uiterst aanpasbaar. De informatie die je nodig hebt voor je werk kun je zelf bepalen. Zo zijn profielen in te stellen voor wanneer je een alert krijgt.

Vanzelfsprekend heeft de bewoner er zelf baat bij. Als iemand ‘s nachts zijn bed verlaat, dan krijgt hij of zijn ondersteuning bij het vinden van het toilet. Onder andere door middel van automatisch (gedempt) licht. Als iemand binnen x minuten niet weer in bed ligt (compleet instelbaar per bewoner) pas dan gaat er een melding naar de verzorging. Het huis waakt over het welzijn van de bewoner en geeft een alert als dit nodig is. Mensen worden niet meer in hun slaap gestoord door nachtelijke controles want het huis houdt doorlopend een oogje in het zeil.

Het is door deze oplossing voor welzijnsdetectie dat bewoners met geheugenproblemen zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, zonder daarbij onnodig gestoord te worden.

Kostenbesparing op meerdere fronten

Bij zorginstellingen waar deze zorgoplossing al geïmplementeerd is, is er inmiddels minder personeel nodig tijdens de nachtdiensten. Het is klip en klaar dat er hierbij niet wordt ingeleverd op de kwaliteit van zorg. Medewerkers ervaren het domoticasysteem voor welzijn als efficient. Er is sprake van minder apparatuur en meer mogelijkheden, Men hoeft bijvoorbeeld niet meer naar de voordeur te lopen om deze open te doen want dit kan op afstand. Dus het accent blijft op zorg gericht!

domoticasysteem voor welzijnsdetectie - een veilig gevoel

domoticaplatform voor welzijnsdetectie | een veilig gevoel voor familie, bewoner en verzorging

Een eenmalige investering wordt zodoende al snel een permanente besparing. Het gaat om besparingen die fors oplopen als men bedenkt dat oplossingen van Negotica kunnen worden gekoppeld aan andere systemen. Dit domoticasysteem voor welzijnsdetectie combineert onder andere dwaalsignalering en een pager-systeem en wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan een brandmeldcentrale.

Besparingen zitten ook in kleine dingen zoals een beheermelding als een batterij bijna op is. Zo verbeteren wij de continuïteit van het dagelijkse gebruik en blijven de beheerkosten laag.

De mogelijkheden van dit domoticasysteem worden echt benut als mensen krijgen in de gaten krijgen dat mensen en technologie met elkaar verbinden meer dan een slogan van Negotica is. Wij waken letterlijk over het welzijn van mensen door bijvoorbeeld zuurstofwaarden in het bloed te meten en deze op afstand uit te lezen. Zo ontwikkelde Negotica deze toepassing om saturatiewaarden op afstand uit lezen uiteraard op ditzelfde platform voor welzijnsdetectie.

Meer informatie over slimme zorgoplossingen van Negotica

Negotica Development Project ontwikkelt samen met de gebruiker, familie, buren, omgeving (mantel)verzorgers en zorginstellingen bewezen effectieve en gerichte oplossingen op het gebied van langer, prettiger en gezonder wonen en leven.

Bij tal van zorginstellingen in Nederland heeft bovenstaande zich bewezen als het "u vraagt, wij draaien platform". Maatwerk is de standaard en zo moet het zijn voor mensen. Het zijn deze oplossingen die er toedoen en ze maken voor iedereen het verschil. Zolang wij er met ons allen voor kiezen samen te investeren. Wilt u meer informatie over dit domoticasysteem voor welzijnsdetectie en overleg over al die mogelijkheden neem dan contact op met Negotica.

P.S. Zie ook de inschrijving van Negotica in de MKB Innovatie Top 100

Disclaimer    Copyright 2007-2017 | Negotica Development Projects | Web of Devices